GeoFoam

GeoFoam

Geofoam merupakan material geosintetik yang berbentuk bloks atau panel slab dibuat dari penggembungan foam polystyrene untuk membentuk suatu cells dengan kepadatan rendah. Geofoam ini banyak digunakan sebagai insulasi panas, sebagai timbunan ringan (lightweight fill) atau sebagai lapisan yang dapat terkompresi vertikal untuk mengurangi tekanan tanah pada struktur dinding penahan tanah yang kaku.